TR-Tiimi Oy
ps:eScript

ps:eScript koulutus-, konsultointi- ja mentorointipalvelu perustuu yhteistyöhön Progress Softwaren kanssa, joka omistaa ko. tuotteen.

ps:eScript on kehitetty Englannissa lukuisten WebSpeed-projektien yhteydessä, alkaen vuodesta 1999.

Kuten Frameworkit yleensä määritellään, tavoitteena on kehittämisen tehostaminen ja lopputuotteen laadun parantaminen valmisratkaisuilla. eScript on tehty tässä mielessä ja erityisesti WebSpeed/Internet kehitykseen.

Seuraavassa lyhyt kuvaus välineen/menetelmän ominaisuuksista:

*ML/JavaScript ja sovelluslogiikka/4GL on tiukasti erotettu toisistaan. Näin molempia voidaan ylläpitää erikseen, myös eri organisaatiossa ja eri välineillä.

eScript muistuttaa Microsoftin ASP-tekniikkaa. Se perustuu skripti-tageihin, jotka upotetaan *ML objektiin (HTML, XML..). Selaimeen tuleva *ML ajetaan skriptiprosessoinnin läpi, jolloin skripti-tagit muunnetaan ohjelmakutsuiksi ja dataksi. *ML:ään upotetaan mm. seuraavanlaisia elementtejä:

• Include
• Data Request, esim. <%=getData(Address)%>,
• If ... else ...
• While
• Repeat
• Call – buildLink()
• Discard

Systeemi on tietokantapohjainen (repository), eli *ML- ja tekstiobjektit talletetaan tietokannassa. Sovelluksen käyttöliityntä voi vaihdella päivämäärän, kielen, laitteen (pocket-PC) tai sovelluksessa valittavienn kriteerien kuten yrityksen, osaston tms. perusteella. Samaan dynaamisuuteen perustuvat sovelluksen monikielisyys ja ryhmäpohjaiset tietosuojaukset.

Katso eScript-HTML-esimerkkikoodia!

Materiaalia eScript WebSpeed-välineestä

Sovelluslogiikkaa on valmiiksi koodattu Progress 4GL-super-proseduureiksi. Näin on toteutettu esimerkiksi tietokantahaut, tulostustietojen sivutus ja datan siirto HTML formista sovellusohjelmalle. Logiikkaa voidaan ajaa joko samassa WebSpeed-agentin istunnossa tai AppServerissä.

Istunnon- eli sessioninhallinta on toteutettu ilman cookieita. (Tietomme mukaan EU direktiivissä "Electronic communications: processing of personal data, protection of privacy" tullaan rajoittamaan cookien käyttöä.) Istunnonhallinta toimii sisäänkirjoittautumisella tai ilman. Istunto hallitaan tietokannassa, jossa avaimena käytetään session-id:tä, joka kulkee URL:n Query Stringissä.

Istunnonhallinnassa voidaan määritellä istunnonaikaisia muuttujia yhtä helposti kuin Client/Server systeemissä käytettäisiin globaalisia jaettuja muuttujia.

Muita valmisratkaisuja ovat valikot, virhekäsittelyt, samoin auditointi ja tapahtumaloki.

Käyttöjärjestelmätiedostot kuten pdf ja XML ovat helposti käsiteltävissä, samoin sähköpostin lähetys ja vastaanotto.

Kehitysvälineet on integroitu Progress AppBuilderiin. Niissä voidaan hyödyntää valmiita *ML tiedostoja ja 4GL ohjelmaproseduureja, mm. ne voidaan importata repositoryyn.

Ota yhteyttä: Teppo Määttänen, Consultant, 050-5748 226